Izrada po redosledu

Koraci koji se prenose sa kolena na koleno

Grnčarija se izrađuje od mešavine specijalnih vrsta gline. Proizvodi se izrađuju ručno na točku „kolu“ na način koji se prenosi sa kolena na koleno već više od 80 godina. Posle izrade posude se suše na sobnoj temperaturi, a zatim u sušari. Potom se peku u peći na temperaturi od oko 950 °C. Sve posude su izrađene od prirodnih materijala bez dodataka hemikalija.

1.

Mlevenje zemlje

2.

Rad na vitlu

3.

Grnčarsko kolo

4.

Detalj iz radionice

5.

Sušenje nepečenih proizvoda

6.

Pakovanje peći

7.

Delimično zatvorena peć

8.

Završno zatvaranje peći glinom

9.

Početak pečenja

10.

Otvaranje peći

11.

Vađenje gotovih proizvoda

12.

Završna obrada